X

Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1

COMMUNION SERV...

2

CONFESSIONS -...

Saturday Mass...

3

8:00am - SUNDA...

10:30am - SUND...

12:30pm - SUND...

4

DAILY MASS - I...

5

DAILY MASS - I...

ROSARY - IN EN...

6

DAILY MASS - I...

ADORATION, ROS...

7

DAILY MASS - I...

8

COMMUNION SERV...

9

CONFESSIONS -...

Saturday Mass...

10

8:00am - SUNDA...

10:30am - SUND...

12:30pm - SUND...

11

DAILY MASS - I...

12

DAILY MASS - I...

ROSARY - IN EN...

13

DAILY MASS - I...

ADORATION, ROS...

14

DAILY MASS - I...

15

COMMUNION SERV...

16

CONFESSIONS -...

Saturday Mass...

17

8:00am - SUNDA...

10:30am - SUND...

12:30pm - SUND...

18

DAILY MASS - I...

19

DAILY MASS - I...

ROSARY - IN EN...

20

DAILY MASS - I...

ADORATION, ROS...

21

DAILY MASS - I...

22

COMMUNION SERV...

23

CONFESSIONS -...

Saturday Mass...

24

8:00am - SUNDA...

10:30am - SUND...

12:30pm - SUND...

25

DAILY MASS - I...

26

DAILY MASS - I...

ROSARY - IN EN...

27

DAILY MASS - I...

ADORATION, ROS...

28

DAILY MASS - I...

29

COMMUNION SERV...

30

CONFESSIONS -...

Saturday Mass...

31

8:00am - SUNDA...

10:30am - SUND...

12:30pm - SUND...

      

Friday Mar 1, 2024

 • COMMUNION SERVICE - IC SITE

  Friday Mar 1, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

Saturday Mar 2, 2024

 • CONFESSIONS - ENGLISH & SPANISH

  Saturday Mar 2, 2024 3:30 PM to 4:30 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE


  AVAILABLE IN BOTH ENGLISH & SPANISH

 • Saturday Mass / Misa de Sábado - IC SITE

  Saturday Mar 2, 2024 5:00 PM to 6:00 PM

  @ Immaculate Conception

Sunday Mar 3, 2024

 • 8:00am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 3, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • 10:30am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 3, 2024 10:30 AM to 11:30 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • 12:30pm - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 3, 2024 12:30 PM to 1:30 PM

Monday Mar 4, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Monday Mar 4, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @IMMACULATE CONCEPTION

Tuesday Mar 5, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Tuesday Mar 5, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • ROSARY - IN ENGLISH

  Tuesday Mar 5, 2024 4:30 PM to 5:00 PM

  @ ST. JAMES SITE

Wednesday Mar 6, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Wednesday Mar 6, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • ADORATION, ROSARY & BENEDICTION

  Wednesday Mar 6, 2024 6:00 PM to 7:00 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE

Thursday Mar 7, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Thursday Mar 7, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

Friday Mar 8, 2024

 • COMMUNION SERVICE - IC SITE

  Friday Mar 8, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

Saturday Mar 9, 2024

 • CONFESSIONS - ENGLISH & SPANISH

  Saturday Mar 9, 2024 3:30 PM to 4:30 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE


  AVAILABLE IN BOTH ENGLISH & SPANISH

 • Saturday Mass / Misa de Sábado - IC SITE

  Saturday Mar 9, 2024 5:00 PM to 6:00 PM

  @ Immaculate Conception

Sunday Mar 10, 2024

 • 8:00am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 10, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • 10:30am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 10, 2024 10:30 AM to 11:30 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • 12:30pm - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 10, 2024 12:30 PM to 1:30 PM

Monday Mar 11, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Monday Mar 11, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @IMMACULATE CONCEPTION

Tuesday Mar 12, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Tuesday Mar 12, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • ROSARY - IN ENGLISH

  Tuesday Mar 12, 2024 4:30 PM to 5:00 PM

  @ ST. JAMES SITE

Wednesday Mar 13, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Wednesday Mar 13, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • ADORATION, ROSARY & BENEDICTION

  Wednesday Mar 13, 2024 6:00 PM to 7:00 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE

Thursday Mar 14, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Thursday Mar 14, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

Friday Mar 15, 2024

 • COMMUNION SERVICE - IC SITE

  Friday Mar 15, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

Saturday Mar 16, 2024

 • CONFESSIONS - ENGLISH & SPANISH

  Saturday Mar 16, 2024 3:30 PM to 4:30 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE


  AVAILABLE IN BOTH ENGLISH & SPANISH

 • Saturday Mass / Misa de Sábado - IC SITE

  Saturday Mar 16, 2024 5:00 PM to 6:00 PM

  @ Immaculate Conception

Sunday Mar 17, 2024

 • 8:00am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 17, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • 10:30am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 17, 2024 10:30 AM to 11:30 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • 12:30pm - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 17, 2024 12:30 PM to 1:30 PM

Monday Mar 18, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Monday Mar 18, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @IMMACULATE CONCEPTION

Tuesday Mar 19, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Tuesday Mar 19, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • ROSARY - IN ENGLISH

  Tuesday Mar 19, 2024 4:30 PM to 5:00 PM

  @ ST. JAMES SITE

Wednesday Mar 20, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Wednesday Mar 20, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • ADORATION, ROSARY & BENEDICTION

  Wednesday Mar 20, 2024 6:00 PM to 7:00 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE

Thursday Mar 21, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Thursday Mar 21, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

Friday Mar 22, 2024

 • COMMUNION SERVICE - IC SITE

  Friday Mar 22, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

Saturday Mar 23, 2024

 • CONFESSIONS - ENGLISH & SPANISH

  Saturday Mar 23, 2024 3:30 PM to 4:30 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE


  AVAILABLE IN BOTH ENGLISH & SPANISH

 • Saturday Mass / Misa de Sábado - IC SITE

  Saturday Mar 23, 2024 5:00 PM to 6:00 PM

  @ Immaculate Conception

Sunday Mar 24, 2024

 • 8:00am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 24, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • 10:30am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 24, 2024 10:30 AM to 11:30 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • 12:30pm - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 24, 2024 12:30 PM to 1:30 PM

Monday Mar 25, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Monday Mar 25, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @IMMACULATE CONCEPTION

Tuesday Mar 26, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Tuesday Mar 26, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • ROSARY - IN ENGLISH

  Tuesday Mar 26, 2024 4:30 PM to 5:00 PM

  @ ST. JAMES SITE

Wednesday Mar 27, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Wednesday Mar 27, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • ADORATION, ROSARY & BENEDICTION

  Wednesday Mar 27, 2024 6:00 PM to 7:00 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE

Thursday Mar 28, 2024

 • DAILY MASS - IC SITE

  Thursday Mar 28, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

Friday Mar 29, 2024

 • COMMUNION SERVICE - IC SITE

  Friday Mar 29, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

Saturday Mar 30, 2024

 • CONFESSIONS - ENGLISH & SPANISH

  Saturday Mar 30, 2024 3:30 PM to 4:30 PM

  @ IMMACULATE CONCEPTION SITE


  AVAILABLE IN BOTH ENGLISH & SPANISH

 • Saturday Mass / Misa de Sábado - IC SITE

  Saturday Mar 30, 2024 5:00 PM to 6:00 PM

  @ Immaculate Conception

Sunday Mar 31, 2024

 • 8:00am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 31, 2024 8:00 AM to 9:00 AM

 • 10:30am - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 31, 2024 10:30 AM to 11:30 AM

  @ IMMACULATE CONCEPTION

 • 12:30pm - SUNDAY MASS / MISA DE DOMINGO - IC SITE

  Sunday Mar 31, 2024 12:30 PM to 1:30 PM